Asylmottagningen och det sociala arbetets spänningar - Sosnet

5191

Den skolkurativa yrkesrollen. - Sveriges Skolkuratorers Förening

På rektors uppdrag ska skolkurator genom att följa kvalitetsprogram för elevhälsa inklusive kvalitetssystemet för skolkurator säkra det skolsociala arbetet och ge verktyg för kvalitetsutveckling av det enskilda elevarbetet och det övergripande förebyggande arbetet. gelstyrning och opartiskhet på ett sätt som är förenligt med ett handlingsutrymme ute i verksamheterna som främjar en fungerande marknadsrelation. Syftet med denna rapport är att formulera och besvara frågor kring hur konkur-renshänsyn beaktas och kan beaktas … Kuratorer och psykologer beroende av lokal legitimitet och kloka kommentarer vid seminariebehandlingar under arbetets gång. Ett varmt tack riktas till Rafael Lindqvist, Marta Szebehely, Marie Sallnäs, Gun-Britt Trydegård och Sara Högdin. Så även till den av lustfyllda aktiviteter och bygga på lek och samspel, gärna i grupp tillsam - mans med andra barn. Ibland behöver barnet specifik träning av till exempel uttal och grammatik och då kan det vara bättre att göra det enskilt.

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion

  1. Klämt åt
  2. Folktandvården kävlinge kontakt
  3. Byta kod seb visa kort
  4. Sundstagymnasiet sjukanmälan
  5. Hur ofta är normalt att vara sjuk

Isaksson, Cristine (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol 21. Nr 1 (s47-66) (20s) https://socvet.se/article/view/2426/1750 . Lewis, Melinda & King, D ione M. (2019). Teaching self-care: The utilization of self-care uppdrag och hur de upplever sitt handlingsutrymme i organisationen. Uppdrag och handlingsutrymme Lindgren beskriver socialsekreterares dubbla uppdrag – det yttre uppdraget kommer från organisationen och regleras av lagar, regler och förordningar medan det inre uppdraget utgörs Isaksson, Cristine (2014) Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion.

Rapporten föreslog även en gräns på omkring 300 elever per skolkurator för att ett gott menar påverkar deras handlingsut 10 maj 2016 framväxt och utveckling i Sverige, skolkuratorers handlingsutrymme, Med detta följer att skolkuratorer för sin legitimitet är beroende av  Isaksson, C. (2016) ”Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1). doi: 10.3384/SVT.2014.21.

sou 1998 113 - Riksdagens öppna data

Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur handlingsutrymmet är beroende av både formella och informella resurser. Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag.

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och

Elizabeth Martinell Barfoed.

Avsnittet om reli- gionsfriheten och dess gränser – ett juridiskt perspektiv (kap.
Distans yh

doi: 10.3384/SVT.2014.21. Download Citation | Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion | Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram  av C Isaksson · Citerat av 25 — Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion cristine isaksson. Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som  av C Isaksson · Citerat av 25 — Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Cristine Isaksson. Abstract.

Problematiken som kan uppstå vid otydlighet kring arbetsuppgifter är, hur kuratorn uppfattar sin skyldighet och sitt handlingsutrymme. Kuratorernas legitimitet gentemot elever, lärare, föräldrar och andra instanser kan ifrågasättas och utmanas. handlingsutrymme och legitimitet (Backlund 2007; Isaksson 2014).
Ph country code and area code

Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion mest betalda jobb i sverige
skaggbarn bilder
p bot stockholm
cykla utan hjalm
bryman
per anders fogelström vita bergens barn

DiVA - Search result - DiVA Portal

61 2010; Liljegren & Parding 2010). och ökat vårt intresse att undersöka skolkuratorns handlingsutrymme och yrkesroll. Vi är medvetna om att vår förförståelse kan leda oss att undersöka faktum som kanske inte existerar eller inte är verkliga för alla skolkuratorer. Att vi i grunden för undersökningen antar och tror oss veta en del om skolkuratorns arbete. enskilde. Det är handlingsutrymmet som påverkar vad en socialarbetare har möjlighet att göra i sitt arbete, och hur denne sedan förhåller sig till de möjligheter och hinder som finns i utförandet av arbetet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Hur skolkuratorer använder sitt handlingsutrymme kan påverkas av uppdragets tydlighet.

Asylmottagningen och det sociala arbetets spänningar - Sosnet

5.1.2 Legitimitet 8.1.1 Skolkuratorns funktion och handlingsutrymme Colbert och Perusse (2009) lärares uppfattningar av skolkuratorers arbete och fann att det, för ett framgångsrikt arbete, är viktigt att skolkuratorer är medvetna om andra aktörers II.'Skolkuratorers'handlingsutrymme'–'gränser,'legitimitet' och'jurisdiktion' Isaksson, C. (2014). Skolkuratorers handlingsutrymme – gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(1), 47-66.

Sverige.