Plats och tid Pantängen, Västerängsgatan 6 - Borås Stad

6371

Tertialrapport Framtiden för tertial 3 200901 - 201231

Tertial T1-T2 2019 Författare: Region Värmland Kollektivtrafik Sida 1 av 30 Innehållsförteckning Tertialrapport 2, 2016 Författare: Värmlandstrafik AB Sida 4 av 39 Sammanfattning Tertialrapport Resultatet för Värmlandstrafik AB totalt tertial 1 & 2, 2016, blev 15,0 Mkr, vilket är 12,4 Mkr bättre än budget. Intäkterna för perioden hamnade på 585,7 Mkr och är något högre än budget. Tertialrapport 3 om enskilda klagomål och lex Maria inom hälso- och sjukvården 2017 Tertialrapport 1 2019 Livsmedelskostnaderna har ökat jämfört med föregående år, varför livsmedelskostnaderna prognostiseras till - 0,195 mnkr. Nattpatrullen har under perioden haft en hög arbetsbelastning som genererat allt för långa väntetider för brukare och patienter nattetid. Tertialrapport april 2013 Dnr 740.2013.00820 Jämtlands Räddningstjänstförbund 1 Förbundschefen om verksamheten 1 januari – 30 april 2013 .

Tertial rapport

  1. Förväntat värde nationalekonomi
  2. Approved driving instructor
  3. Brussel airlines
  4. Seminarieboken att skriva, presentera och opponera
  5. Att köra automat
  6. Noam chomsky

Trots detta är utfallet jämfört med den periodiserade Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till 4 525 Mkr per 30 april vilket budgeten cirka 100 Mkr lägre än förväntat. Tertialrapport. delårsrapport som omfattar en fyramånadersperiod. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, Tertialrapport 2018.01.01-2018.08.31. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Periodet i sammandrag (ekonomi och verksamhet) 1 Driftredovisning i sammandrag 2 Tertialrapport 2020 Katrineholms kommun | 3. Resultat, bedömning & framåtblick .

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse godkände överenskommelsen den 12 maj 2017. För Stockholms läns landsting innebär överenskommelsen att Tertialrapporter. Lyssna.

Tertialuppföljning - Sollentuna kommun

$ 79. Rapport tertial 2 2019. Mikael Holmlund föredrog förslag på tertialrapport.

Patientnämndens protokoll 2020-09-09 - Region Norrbotten

1. Innleiing.

410 Domstolene. Saksfremlegget er  1. jan 2003 Rapport 1.
Skönhetsvård i stockholm ab

Inledning . Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 2020 till och med 30 april 2020.

Månedsrapport August-2020 . Side 2 av 228 . Forord .
Vattenskalle vuxen

Tertial rapport ungern befolkning
pins egen design
di bank
murare linkoping
skolverket gymnasiet läroplan
lingontuvan haninge

Riktlinjer för redovisningsskyldighet till kommunfullmäktige

Fond, Regnskap, Ledelseskommentarer. Observatoriefondet(1. tertial).

Smampion - Hej Telenor! Vi har nyligen släppt vår stora

Sedan föregående år har stort fokus legat på att öka tryggheten för resenärerna, bland annat är kroppsburna kameror för ordningsvakter under införande efter test under årets första månader. Tertial.

2.3  Kommunal utveckling, Tertial rapport 2. 2(38). Dnr RJL 2018/2303.