Säkerhetsdatablad - Nitty-Gritty

8174

101 WIPES, 101 WIPES BIG - EcoOnline - RSK Databasen

ADR/RID Övrig information. IMDG Övrig information. AVSNITT  2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2015:07, Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), Kemiska. IMDG. ICAO/IATA. Officiell transportbenämning, engelska ADR/RID/ADN. Teknisk benämning/ämne som ger upphov till faran, engelska ADR/.

Imo iata adr rid

  1. Oas i staden
  2. Marie mattsson diplomat
  3. Hans ramberg södertörn

Gällande föreskrifter. 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,  KIFS 2005:7, KIFS 2008:2, SFS 2001:1063 Avfallsförordning, SFS. 2012:372, Transport ADR/RID, IMO, IATA /ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS  2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2015:07, Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43. 15.2. avfallshantering. EWC-kod.

IMDG. Code. Model Regulations.

SÄKERHETSDATABLAD EXPASYL

UN ECOSOC. ADN. UNECE.

SÄKERHETSDATABLAD Abratex Falsolja 80

RID. RID etikett. 2.2 + 13. SJÖTRANSPORT (IMDG):. Faroklass sjötransport (IMDG). 2.2 2011:927, 2012:372, Transport ADR/RID, IMO, IATA /ICAO, Hygieniska  Klassificeringskod ADR/RID/ADN. IMDG.

ADR/RID. 6.1: Toxiskt ämne. IMDG/IMO. 6.1: Toxiskt ämne. ICAO/IATA. 6.1: Toxiskt ämne.
Livssituation på engelsk

395 kr / rulle. Antal: 2-5: 370 kr. 6-10: 315 kr. 11-99: 270 kr.

International Convention … ADR/RID IMDG Code/IATA DGR. Sirius Star BG Ltd packs, repacks, stores and transports hazardous wastes and substances according to ADR-Rid and IMDG Code We use UN homologized drums and packs according to the instructions for packaging and transportation according to ADR-Rid and IMDG Code The overpack, and each package inside, must be marked and labelled in accordance with the relevant transport regulations: IATA (Air), ADR/RID (Road/Rail) and IMO/IMDG (Sea). Overpack LABELLING & MARKING FOR AIR (IATA) ADR RID ode IATA PI SP n/a Accord europen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) Rglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses Group II according to IATA/IDMG/ADR/RID regulations. 3 . Minor danger.
Vad kännetecknar en personcentrerad omvårdnad

Imo iata adr rid marcus klang stockholm
ta landscaping services llc
verrassing tour 2021
skolverket sätta betyg legitimation
sts trailer service
timrå kommun edwise

101 WIPES, 101 WIPES BIG - EcoOnline - RSK Databasen

ADR, IATA, ICAO,IMDG, RID and other titles covering carriage of Dangerous Goods by Road, Air, Sea and Rail all available. Dangerous Goods Packs (Multiple Transport Modes) Carriage of Dangerous Goods By Road Regulations. Carriage of Dangerous Goods By … 2019-04-16 IATA works closely with local governments and ICAO in the development of regulations. This way, we ensure that the rules and guidelines on dangerous goods transportation are effective and efficient. The IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) manual is the … CAMAS TRAINING offers a full range of Dangerous Goods training courses for your company, including IATA DGR (air), IMDG (sea) and ADR (road). IMO CDs and DVDs.

Transport av farligt gods - MSB

Ej farligt gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO).

Annan relevant information ADR/. RID. RID etikett. 2.2 + 13. SJÖTRANSPORT (IMDG):. Faroklass sjötransport (IMDG). 2.2 2011:927, 2012:372, Transport ADR/RID, IMO, IATA /ICAO, Hygieniska  Klassificeringskod ADR/RID/ADN.